Partners

Om onze dienstverlening te verbeteren en aan te vullen werken wij graag samen met partners.  

Beasy B.V.

BEASY is onze zusteronderneming. BEASY staat voor Basic recruitment, EASY payroll. Deze slogan is alleszeggend over de werkwijze van BEASY.  BEASY houdt het basic, waarmee zij willen zeggen dat ze het vooral eenvoudig en duidelijk willen houden. Zowel voor opdrachtgevers als kandidaten. Het vinden van een baan moet makkelijk zijn. Evenals het vinden van een goede kandidaat. Meer informatie over BEASY is te vinden op de website www.beasy.works.

Stichting Enter

ENJOB wil op sociaal maatschappelijk gebied zijn steentje bijdragen. Daarom is Stichting Enter in het leven geroepen. Bij Stichting Enter staat de mens centraal. Het creëren van mogelijkheden voor jongeren en ouderen op het gebied van sport, arbeidsparticipatie en welzijn om ieders leven wat meer glans te geven is het utlieme doel. Ons motto luidt: ‘Enter to enjoy more’    

 Meer informatie over dit initiatief is te vinden op www.stichting-enter.nl

Maatwerk HRM

Maatwerk HRM staat voor het creëren van een duidelijke en vaste plek van Human Resource Management binnen uw bedrijf. De basis wordt hiervoor wordt gevormd door neerzetten van een actuele personeelsadministratie, een goed personeelsbeleid en wederzijde verwachtingen uitspreken. Maatwerk HRM helpt bedrijven om op een effectieve manier aandacht te schenken aan het personeel. Voor ieder bedrijf gelden andere normen en waarden. Daarom inventariseert Maatwerk HRM eerst de wensen en behoeften binnen uw bedrijf aan de hand van diverse gesprekken. Meer informatie over deze organisatie is te vinden op www.maatwerkhrm.nl.

Confidence Twende

Bij Confidence Twende werken ze volgens een unieke formule: er wordt gewerkt met ervaringsdeskundige. Dit houdt in dat zij zelf ervaring hebben binnen de psychiatrie en verslavingszorg. Naast de opleiding die zij hebben in hun vakgebied, hebben zij ook geleerd hun ervaring als deskundigheid in te zetten. Deze hoge mate van ervaringsdeskundigheid bij de medewerkers zorgt ervoor dat ze zich heel goed kunnen verplaatsen in de uitdagingen waar iemand voor gesteld wordt . Hierdoor kunnen we nog beter aansluiten op de behoeften en kunnen we in hoge mate herstelgericht werken. Meer informatie over Confidence Twende is te vinden op de website www.twende.nu